48.jpg
Viet_History.png

SỨ MỆNH

Children First phục vụ học sinh và gia đình của họ thông qua các trường học ở 8 khu vực có thu nhập thấp bằng cách tích cực tương tác với các gia đình, các tổ chức phi lợi nhuận khác và cộng đồng xung quanh để giúp học sinh thành công.

Các khu dân cư CHÚNG TÔI PHỤC VỤ

Service Map.png

Đối tác

LegacyWorks

Đội ngũ

Colette_Osio.jpg

Colette Osio

Giám sát viên công tác xã hội

_MG_6011.jpeg

Bill Gale

Kế toán viên

Madison_Heath.jpg

Madison Heath

Nhân viên công tác xã hội

Marisol_Larin.jpg

Marisol Larin

Y tá

IMG_5182.JPG

Josefina Mendoza

Chuyên viên công tác xã hội

josie@children1stks.org

LaurenFlower-0062 (1).jpg

Lauren Scislowski

Quản lý vườn

IMG_5179.JPG

Người phụ trách hồ sơ

IMG_5180.JPG

Briley Young

Nhân viên công tác xã hội

Lauren_Rust.jpg

Lauren Rust

Giám đốc giáo dục

Alejandra Martinez

IMG_5181.JPG

Sinh viên thực hành

Li_Wang.jpg

Li Wang

Tiếp thị / Gây quỹ VISTA

Ty_Young.jpg

Ty Young

Nhân viên công tác xã hội

Kathleen_Webb.jpg

Kathleen Webb

Giám đốc điều hành

IMG_6465.JPG

Samantha Gulick

Điều phối viên dự án Starfish

IMG_5184.JPG

Sara Nowak

Người phụ trách hồ sơ

Sierra Johnson

IMG_5177.JPG

Tracy Miracle

Chuyên viên công tác xã hội

Andrea Romero 2.jpg

Andrea Romero

Người phụ trách hồ sơ

IMG_6466.JPG

Heather Snapp

Nhà trị liệu

Estin.jpg

Estin Talavera

Người phụ trách hồ sơ

IMG_5674.JPG

Diane Wilks

Chuyên gia Dự án Sao biển

_MG_6007.jpeg

Monica Ortega

Sinh viên thực hành

Hội đồng quản trị

_MG_6013.jpeg

Angela Hill

Sinh viên thực hành

Erick .jpeg

Erika Lewis

Chuyên gia về VISTA Grief

Mary_Jenkins.jpg

Mary Jenkins

Chủ tịch

Kenny_Bui.jpg

Kenny Bui

Thủ quỹ

Glenda_Reynolds.jpg

Glenda Reynolds

Thư ký

Bill_Reynolds.jpg

Bill Reynolds

Thành viên

Sarah_Balderas.jpg

Sarah Balderas

Thành viên

Icon.png

Angela M. Ward

Thành viên

Jack_Thaw.jpg

Jack Thaw

Thành viên

IMG_6469.JPG

Kim Decker

Thành viên

image0.jpeg

Jordan Wuest

Thành viên