48.jpg
Viet_History.png

SỨ MỆNH

Children First phục vụ học sinh và gia đình của họ thông qua các trường học ở 4 khu vực có thu nhập thấp bằng cách tích cực tương tác với các gia đình, các tổ chức phi lợi nhuận khác và cộng đồng xung quanh để giúp học sinh thành công.

Các khu dân cư CHÚNG TÔI PHỤC VỤ

Đối tác

LegacyWorks

S&B.png

Đội ngũ

Catalina_Garcia.jpg

Catalina Garcia

Người thúc đẩy sức khỏe

Salud + Bienestar

Claire_Greathouse.jpg

Claire Greathouse

Nhân viên công tác xã hội

Madison_Heath.jpg

Madison Heath

Nhân viên công tác xã hội

Marisol_Larin.jpg

Marisol Larin

Y tá

Marcus_Lones.jpg

Marcus Lones

Quản lý hồ sơ

Wesley_Moore.jpg

Wesley Moore

Quản lý vườn

Colette_Osio.jpg

Colette Osio

Giám sát viên công tác xã hội

Denise_Romero.jpg

Denise Romero

Người thúc đẩy sức khỏe

Salud + Bienestar

Lauren_Rust.jpg

Lauren Rust

Education Director

Member

Member

Member

Vicky_Schmidt.jpg

Vicky Schmidt

 Nhân viên công tác xã hội

Li_Wang.jpg

Li Wang

Tiếp thị / Gây quỹ VISTA

Ty_Young.jpg

Ty Young

Nhân viên công tác xã hội

Kathleen_Webb.jpg

Kathleen Webb

Giám đốc điều hành

Icon.png

Jean Fay

Chuyên viên công tác xã hội

Icon.png

Josefina Mendoza

Chuyên viên công tác xã hội

Icon.png

Tracy Miracle

Chuyên viên công tác xã hội

Icon.png

Andrea Romero

Người phụ trách hồ sơ

Icon.png

Heather Snapp

Nhà trị liệu

Estin.jpg

Estin Talavera

Người phụ trách hồ sơ

Hội đồng quản trị

Mary_Jenkins.jpg

Mary Jenkins

Chủ tịch

Kenny_Bui.jpg

Kenny Bui

Thủ quỹ

Glenda_Reynolds.jpg

Glenda Reynolds

Thư ký

Bill_Reynolds.jpg

Bill Reynolds

Thành viên

Sarah_Balderas.jpg

Sarah Balderas

Thành viên

Icon.png

Angela M. Ward

Thành viên

Icon.png

Marcy Aycock

Thành viên

Icon.png

Pam Mason

Thành viên

Icon.png

Sam Lessor

Thành viên