top of page
48.jpg
Viet_History.png

SỨ MỆNH

Children First phục vụ học sinh và gia đình của họ thông qua các trường học ở 8 khu vực có thu nhập thấp bằng cách tích cực tương tác với các gia đình, các tổ chức phi lợi nhuận khác và cộng đồng xung quanh để giúp học sinh thành công.

Các khu dân cư CHÚNG TÔI PHỤC VỤ

Service Map.png

Đối tác

ac.png
horizontal_logo.jpg
logo_210x127.gif
bottom of page