top of page
107605378_2991790804208768_5646462225082

Nhân viên công tác xã hội sẽ tăng sự thành công của học sinh trong trường học và cuộc sống

 

Vit 2021 Website_Statistics.png
Vit 2021 Website_Statistics.png

HỖ TRỢ HỌC VIÊN

Cai thien các khu dân cư

SỨ MỆNH

Children First phục vụ học sinh và gia đình của họ thông qua các trường học ở 8 khu vực có thu nhập thấp bằng cách tích cực tương tác với các gia đình, các tổ chức phi lợi nhuận khác và cộng đồng xung quanh để giúp học sinh thành công.

LIÊN HỆ

Service Map.png

cảm ơn bạn

contact
bottom of page